fbpx

Урошевиќ: Меѓу македонскиот и бугарскиот јазик постои ’различна сличност‘

Влада Урошевиќ (1934, Скопје) е авторот којшто ја одбележа и сѐ уште ја одбележува македонската книжевност. Автор на два века, на огромно поетско, прозно и преведувачко творештво, со еден куп нијанси во него: стихови, раскази, есеи, романи, преводи и препеви, критики, научноистражувачки трудови.

Во Рес публика со него разговараше Татјана Б. Ефтимоска, професорка по македонски јазик и книжевна аналитичарка, негова некогашна студентка која го памети уште од предавањата по Увод во книжевност на Филолошкиот факултет како вистински маг на зборот. „Еднаш да се биде студент или читател на Урошевиќ – се останува негов вечен поклоник. Неговото раскажување го дочекувате како вода што ви ја гаси жедта. Зборува за древните, архетипски времиња на настани, митови и светови, а всушност ви зборува за денешнината, за урбаноста, за градовите и за тајните“, вели неговата верна читателка Ефтимоска, овој пат во улога на новинарка. Такво е и ова интервју: бодро и свежо во коешто неповторливиот академик и писател несебично го споделува своето огромно знаење и необично промислување на нештата.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.

Тагови: