fbpx

Од Америка до Америка преку Македонија - пица во САД се нарачува преку Дебар и Охрид

Од Америка до Америка преку Македонија - пица во САД се нарачува преку Дебар и Охрид

Видеото е изработено како дел од емисијата 360 степени.

Погледни и #Прашај.

Од Америка до Америка преку Македонија - пица во САД се нарачува преку Дебар и Охрид
Watch the video

Видеото е изработено како дел од емисијата 360 степени.

Погледни и #Прашај.