fbpx

Андреевски: КАЗНИ ЗА ДА НЕ ФРЛАМЕ ЃУБРЕ

Андреевски: КАЗНИ ЗА ДА НЕ ФРЛАМЕ ЃУБРЕ

Ликовниот уметник Сергеј Андреевски вели дека сѐ уште има шанса да ја зачуваме Македонија како земја која ќе биде чиста, убава, без отпад. Апелира дека секој од нас може да стори нешто: доволно е да собереме барем по еден отпадок што ќе нѐ пресретне на улица. Реномираниот уметник исто така вели дека мошне ефикасни резултати за заштита на животната средина се - казните.

Андреевски: КАЗНИ ЗА ДА НЕ ФРЛАМЕ ЃУБРЕ
Watch the video

Ликовниот уметник Сергеј Андреевски вели дека сѐ уште има шанса да ја зачуваме Македонија како земја која ќе биде чиста, убава, без отпад. Апелира дека секој од нас може да стори нешто: доволно е да собереме барем по еден отпадок што ќе нѐ пресретне на улица. Реномираниот уметник исто така вели дека мошне ефикасни резултати за заштита на животната средина се - казните.