fbpx

Мангова: Само освестени граѓани можат да го прекинат клиентелизмот во политиката

Мангова: Само освестени граѓани можат да го прекинат клиентелизмот во политиката

Политиката денеска не е она што била во античко време - пат до решение на проблемите во државата. Политикологот Илина Мангова вели дека денеска политиката се сведува на остварување на лични интереси. Лекот за ослободување на политичкиот клиентелизам лежи во самостојни, вешти и освестени граѓани.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Мангова: Само освестени граѓани можат да го прекинат клиентелизмот во политиката
Watch the video

Политиката денеска не е она што била во античко време - пат до решение на проблемите во државата. Политикологот Илина Мангова вели дека денеска политиката се сведува на остварување на лични интереси. Лекот за ослободување на политичкиот клиентелизам лежи во самостојни, вешти и освестени граѓани.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии