fbpx

Ирина Маја: Пандемијата ја смени комуникацијата со потрошувачите

Ирина Маја: Пандемијата ја смени комуникацијата со потрошувачите

Пандемијата ги натера компаниите да го сменат начинот на комуникација со потрошувачите, сублимира Ирина Маја, директорка за креативни маркетинг стратегии во рекламната агенција Меккен Ериксон. Најбрзите ја сменија улогата, делувајќи солидарно. Научената лекција е дека дигиталниот маркетинг е во пораст, иако телевизијата се уште е доминантниот медиум бидејќи луѓето се дома.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Ирина Маја: Пандемијата ја смени комуникацијата со потрошувачите
Watch the video

Пандемијата ги натера компаниите да го сменат начинот на комуникација со потрошувачите, сублимира Ирина Маја, директорка за креативни маркетинг стратегии во рекламната агенција Меккен Ериксон. Најбрзите ја сменија улогата, делувајќи солидарно. Научената лекција е дека дигиталниот маркетинг е во пораст, иако телевизијата се уште е доминантниот медиум бидејќи луѓето се дома.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии