fbpx

Ацо Кондев: Скопскиот кич го сакаат луѓе кои не ја прифаќаат реалноста

Ацо Кондев: Скопскиот кич го сакаат луѓе кои не ја прифаќаат реалноста

Неисцрпниот материјал на „Скопје 2014“ е провокација за фотографот Александар Кондев, кој визуелно ни го прикажува „наследството“ што им го оставаме на идните генерации. Наследството од Скопје во последните декади е „кичот кој е имитација на среќата, а транзицискиве години се години на мачење, на исчекување, на проблеми.“ - вели тој.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Ацо Кондев: Скопскиот кич го сакаат луѓе кои не ја прифаќаат реалноста
Watch the video

Неисцрпниот материјал на „Скопје 2014“ е провокација за фотографот Александар Кондев, кој визуелно ни го прикажува „наследството“ што им го оставаме на идните генерации. Наследството од Скопје во последните декади е „кичот кој е имитација на среќата, а транзицискиве години се години на мачење, на исчекување, на проблеми.“ - вели тој.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии