fbpx

Да си бидеме поддршка, бидејќи сите сме со пречки

Да си бидеме поддршка, бидејќи сите сме со пречки

Нашите животи се одговорност на нашите семејства, а треба и заедницата да ни помогне и да ни го олесни живеењето во Македонија, вели Ѓорѓи Сурловски, лице со интелектуална попреченост. Како атлет на Специјална олимпијада Македонија, занимавајќи се со спорт ја почувствувал разликата како изгледа да се има и да се нема поддршка во тоа што го правиш и тоа што го сакаш за да бидеш среќен.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Да си бидеме поддршка, бидејќи сите сме со пречки
Watch the video

Нашите животи се одговорност на нашите семејства, а треба и заедницата да ни помогне и да ни го олесни живеењето во Македонија, вели Ѓорѓи Сурловски, лице со интелектуална попреченост. Како атлет на Специјална олимпијада Македонија, занимавајќи се со спорт ја почувствувал разликата како изгледа да се има и да се нема поддршка во тоа што го правиш и тоа што го сакаш за да бидеш среќен.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии