fbpx

Дали сме потрошувачи од втор и трет ред во Европа?

Дали сме потрошувачи од втор и трет ред во Европа?

Видеото е изработено како дел од емисијата 360 степени.

Погледни и #Прашај.

Дали сме потрошувачи од втор и трет ред во Европа?
Watch the video

Видеото е изработено како дел од емисијата 360 степени.

Погледни и #Прашај.