fbpx

Со кои мерки ќе се зголеми застапеноста на жените во фирмите?

Со кои мерки ќе се зголеми застапеноста на жените во фирмите?

Докажано е дека со застапеноста на жените на управувачките позиции се зголемува економската ефикасност и конкурентностa на организацијата. За мерките со кои може да се достигне критичниот праг од 30 отсто жени на менаџерските ниво зборува Наталие Ц. Постружник од Институтот Изида Вита од Словенија.

Видеото е од веб-конференцијата „Еднаква моќ за жените. Како да ја подобриме состојбата?“, која ја организираа Институтот за комуникциски студии од Македонија и Институтот Изида Вита од Словенија. Погледни ги останатите видеа на ОВОЈ ЛИНК и #Прашај.

Со кои мерки ќе се зголеми застапеноста на жените во фирмите?
Watch the video

Докажано е дека со застапеноста на жените на управувачките позиции се зголемува економската ефикасност и конкурентностa на организацијата. За мерките со кои може да се достигне критичниот праг од 30 отсто жени на менаџерските ниво зборува Наталие Ц. Постружник од Институтот Изида Вита од Словенија.

Видеото е од веб-конференцијата „Еднаква моќ за жените. Како да ја подобриме состојбата?“, која ја организираа Институтот за комуникциски студии од Македонија и Институтот Изида Вита од Словенија. Погледни ги останатите видеа на ОВОЈ ЛИНК и #Прашај.