fbpx

Со реформи ќе се мотивираат и наставниците и учениците

Со реформи ќе се мотивираат и наставниците и учениците

На последното меѓународно тестирање ПИСА, учениците од Македонија и Косово покажаа исклучително слаби резултати и дека се јазично и математички неписмени. 

Наставниците не се мотивирани оти се недоволно платени. На учениците пак, им е досадно на часовите оти најчесто само го слушаат професорот како предава.

На крајот на јануари Владата ја усвои Стратегијата за образование 2018-2025 со која се предвидуваат реформи во образовниот систем.

Содржината ја изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Фајнанс Тинк.

Новинарка: Милка Смилевска
Снимател: Марјан Огненовски

Со реформи ќе се мотивираат и наставниците и учениците
Watch the video

На последното меѓународно тестирање ПИСА, учениците од Македонија и Косово покажаа исклучително слаби резултати и дека се јазично и математички неписмени. 

Наставниците не се мотивирани оти се недоволно платени. На учениците пак, им е досадно на часовите оти најчесто само го слушаат професорот како предава.

На крајот на јануари Владата ја усвои Стратегијата за образование 2018-2025 со која се предвидуваат реформи во образовниот систем.

Содржината ја изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Фајнанс Тинк.

Новинарка: Милка Смилевска
Снимател: Марјан Огненовски