fbpx

Жените раководат со третина од фирмите во Македонија

Жените раководат со третина од фирмите во Македонија

Родовиот јаз во бизнисот во Македонија се гледа низ два податока: жените се сопственички на 1/3 од регистрираните компании во земјава и вториот, нивните фирми остваруваат само 10 % од профитот. Неодлучноста кај жените да започнат свој бизнис се должи на бројни културолошки и социјални фактори, од кои клучно е тоа што се воспитувани да се грижат за семејството, а не за кариерата.

Здружението на бизнис жени нуди различен тип поддршка за професионални обуки, менторство и совети за искористување на можностите што ги нуди Агенцијата за вработување.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Институтот Изида Вита.

Жените раководат со третина од фирмите во Македонија
Watch the video

Родовиот јаз во бизнисот во Македонија се гледа низ два податока: жените се сопственички на 1/3 од регистрираните компании во земјава и вториот, нивните фирми остваруваат само 10 % од профитот. Неодлучноста кај жените да започнат свој бизнис се должи на бројни културолошки и социјални фактори, од кои клучно е тоа што се воспитувани да се грижат за семејството, а не за кариерата.

Здружението на бизнис жени нуди различен тип поддршка за професионални обуки, менторство и совети за искористување на можностите што ги нуди Агенцијата за вработување.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Институтот Изида Вита.