fbpx

Граѓаните велат доста за градењето во Центар

Граѓаните велат доста за градењето во Центар

Само прашај ги праша граѓаните дали Центар нуди квалитетно урбано живеење. Едногласни се: „не го препознаваме овој простор, не го препознаваме Дебар Маало, нема каде човек да се размине.“ Од општинските власти бараат да престанат градбите.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Граѓаните велат доста за градењето во Центар
Watch the video

Само прашај ги праша граѓаните дали Центар нуди квалитетно урбано живеење. Едногласни се: „не го препознаваме овој простор, не го препознаваме Дебар Маало, нема каде човек да се размине.“ Од општинските власти бараат да престанат градбите.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии