fbpx
Само прашај е платформа за размена на идеи и мислења поврзани со јавните политики и ти овозможува директно да се вклучиш во дебатата за прашања од јавен интерес. Постави прашање или коментирај некој општествен проблем и ќе добиеш одговор од надлежните институции или граѓанските организации кои делуваат во областа.