Само прашај е платформа за размена на идеи и мислења поврзани со јавните политики и ти овозможува директно да се вклучиш во дебатата за прашања од јавен интерес. Постави прашање или коментирај некој општествен проблем и ќе добиеш одговор или решение од граѓанските организации заснован на релевантни анализи и истражувања.