fbpx

Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Во кои случаи работникот има право на слободни денови надвор од годишниот одмор?

Во кои случаи работникот има право на слободни денови надвор од годишниот одмор?

...

Дали  на лице со канцер кое е во пензија од 2000-та година му следува паричен надоместок за утврдено телесно оштетување?

Дали  на лице со канцер кое е во пензија од 2000-та година му следува паричен надоместок за утврдено телесно оштетување?

Во случајов за да оствари паричен надоместок  телесното оштетување мора да настанало за време додека лицето било во осигурување/работен однос и да ги исполнува условите во поглед на стажот.....

Дали ми следува семејна пензија од сопругот врз основа на болест бидејќи немам 50 години?

Дали ми следува семејна пензија од сопругот врз основа на болест бидејќи немам 50 години?

Во конкретниот случај може да се оствари право на семејна пензија по болест ако во рок од една година од смртта на покојниот стане неспособна за работа. Неспособноста за работа ја утврдува Комисијата за оцена на работна способност врз основа на непосреден преглед со наод оцена и мислење...

Што предизвикува труење со храна?

Што предизвикува труење со храна?

Одговараат од Агенцијата за храна и ветеринарство...

Како се проверува дали одредена храна е затруена или не?

Како се проверува дали одредена храна е затруена или не?

Од инкриминираната храна се земаат три примероци во исто време на ист начин и во исти услови.....

Кој може да пријави труење со храна?

Кој може да пријави труење со храна?

Информацијата од здравствен работник се доставува до епидемиолошката служба при надлежниот центар за јавно здравје...

Кога може да се каже дека има труење со храна?

Кога може да се каже дека има труење со храна?

Одговараат од Агенцијата за храна и ветеринарство...

Тагови

08 јули 2024 0

Дали мора да имам патничко осигурување при патување во странство?

Знаеме дека постојано кога треба да патуваме некаде и самите туристички агенции ни нудат патничко осигурување. Понекогаш сме во дилема дали треба или нетреба да го купиме, бидејќи тоа е нели дополнителни средства....

08 јули 2024 0

Што ако куферот е оштетен при транспорт?

Во случај некаде патувате летате со авион и се симнете на авион вашиот багаж го нема во тој случај повторно има шалтер каде што треба да пријавите дека вашиот багаж не стигнал со....

08 јули 2024 0

Кираџијата не плаќа сметки за куќен совет. Сите плаќамe освен тој. Што можеме да преземеме?

Управувањето со станбени згради е регулирано со Законот за домување притоа сопствениците на посебни делови од станбена зграда може да одлучат да формираат заедница на сопственици или управувањето да го доверат на надворешно лице или фирма управител...

08 јули 2024 0

Како да постапам ако ми биде изгубен багажот при лет?

Во случај некаде патувате летате со авион и се симнете на авион вашиот багаж го нема во тој случај повторно има шалтер каде што треба да пријавите дека вашиот багаж не стигнал со....

08 јули 2024 0

Како може да се промени одлука за старателство над дете во спогодбен развод?

Според Законот за семејство судот одлучува по барање на еден од родителите за измена на судската одлука со кое детето се доверува на грижа и воспитување кај едниот родител.....

08 јули 2024 0

Кои се моите права доколку авионскиот лет доцни или не се реализира?

Исто така, е период кога многу се користат авионите се случува тогаш кога ќе отидете на аеродром летот доцни повеќе од два или три часа треба веднаш да се обратите на шалтерот на авиокомпанијата каде што имате карта и ќе ви понудат неколку опции.....