fbpx

Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Дали има ограничува во однос на увидот што го има странката во документите во случаи кои се водат во Центар со социјална работа?

Нема посебно ограничување во Законот за општа и управна постапка веќе кажав само доколку со посебен закон е утврдено дека треба да се заштитат податоците, тогаш не се даваат тие документи на увид...

dali ima ogranicuva vo odnos na uvidot sto go ima strankata vo dokumentite vo slucai koi se vodat vo centar so socijalna rabota featured

Дали има ограничува во однос на увидот што го има странката во документите во случаи кои се водат во Центар со социјална работа?

Нема посебно ограничување во Законот за општа и управна постапка веќе кажав само доколку со посебен закон е утврдено дека треба да се заштитат податоците, тогаш не се даваат тие документи на увид...

dali strankata ima pravo na kopii od dokumentite od centarot za socijalna rabota vo predmetot featured

Дали странката има право на копии од документите од Центарот за социјална работа во предметот?

Да, има право да побара копија од документите коишто се во предметот...

dali stranka za koja se vodi proces vo centarot za socijalna rabota ima pravo na uvid vo predmetot featured

Дали странка за која се води процес во Центарот за социјална работа има право на увид во предметот?

Согласно Законот за општо управна постапка член 42, странката во постапка има право да направи увид во предметот, но претходно писмено да го побара...

kolku data centri ima vo drzavata i kolku se podlozni na sajber napadi featured

Колку дата центри има во државата и колку се подложни на сајбер напади?

Ние како држава имаме повеќе дата-центри во неколку институции, како на пример во Фондот за здравствено осигурување, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии...

kolku se zastiteni podatoci koi gi ostavame na veb stranicite na drzavnite institucii featured

Колку се заштитени податоци кои ги оставаме на веб-страниците на државните институции?

Министерството за информатичко општество и администрација е контролор кој воспоставува и води збирки на лични податоци, согласно надлежностите и овластувањата утврдени со прописите од областа на администрацијата и информациско-комуникациските технологии како и други закони кои ги применува во своето работење...

dali mora da imam megunarodno priznat sertifikat za poznavanje stranski jazik za da konkuriram za rabota vo drzavna institucija featued

Дали мора да имам меѓународно признат сертификат за познавање странски јазик за да конкурирам за работа во државна институција?

...

kolku vreme vazi polozeniot ispit za javen sluzbenik featured

Колку време важи положениот испит за јавен службеник?

Согласно член 41, став 6 од Законот за административни службеници, резултатот односно бројот на бодови од испитот за административен службеник на кандидатот му е достапен на компјутерот на којшто го полагал и тоа веднаш по неговото завршување...

Тагови

28 ноември 2023

Дали можам да се пријавам истовремено на два различни огласи во две државни институции?

Согласно член 30 од Законот за административни службеници, постапката за вработување е транспарентна, фер и конкурентна постапка на селекција каде се избира најдобриот кандидат за работното место и истиот заснова работен однос со работодавачот...

28 ноември 2023

Каде можат да се пожалат граѓаните за неажурност на државен службеник?

Согласно член 77, став 1 од Законот за административни службеници, секој административен службеник, како и друго лице, имаат право да поднесат иницијатива за покренување дисциплинска постапка против административен службеник...

09 ноември 2023

Дали жена по навршување на 62 години може да ја замени семејната пензија со сопствената старосна пензија?

Вдовицата која користи семејна пензија од починат сопруг, а има навршено свој стаж од 30 години како што е наведено во прашањето – и доколку ги исполнува условите со старост, таа има право на своја пензија ако истата е поповолна од семејната пензија којашто ја користи од починатиот сопруг...

09 ноември 2023

Дали лице над 75 години кое живее во заедница со своите деца има право на социјална пензија?

Лице кое има возраст од над 75 години и живее со своите деца има право на социјална пензија...

09 ноември 2023

Работев во фирма и пет години не ми е платено пензиско осигурување. Дали можам сам да си платам?

Доколку работодавачот не му платил пензиско и инвалидско осигурување на работникот, тој има право со докуп на стаж да си ги плати придонесите од пензиско и инвалидско осигурување...

09 ноември 2023

Дали работниот стаж влијае за добивање на семејна пензија?

Должината на работниот стаж секако дека влијае на висината на пензијата...