Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

На колку време се препишува препорачна терапија?

Одговараат од  Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија...

На колку време се препишува препорачна терапија?

Одговараат од  Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија...

Како се утврдува висината на исплатата за боледување?

Одговараат од  Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија...

Дали подлежи на оданочување позајмица од физичко лице?

Одговараат од Министерството за финансии...

Дали роднини на вработени во Државна лотарија смеат да учествуваат во игри на среќа организирани од Лотарија?

 Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување корупција...

На која возраст може да оди во пензија лице со утврдена инвалидност од 70%?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Дали различните задршки на плата влијаат врз износот на пензијата?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

До кога децата имаат право на семејна пензија и ако се вработат дали треба да пријават?

 Мојот внук се вработи, а земаше семејна пензија. Дали треба да се пријави некаде?   Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Тагови

21 февруари 2023

Дали во случај на смрт на едниот брачен другар, другиот може да ја замени својата со неговата пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

21 февруари 2023

Како се користи солидарниот фонд по смртта на пензионерот?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

21 февруари 2023

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

21 февруари 2023

Кои се условите за трајна инвалидска пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

21 февруари 2023

Како се стекнува право на семејна пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

21 февруари 2023

Која е процедурата за замена на регистарските таблички со ознака МК со НМК?

 Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...