Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Дали соседот чијшто објект се граничи со мојата парцела има право да отвори дупка за кујнски оџак насочен кон мојот двор?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Сопственик сум на три станови во истата зграда. Дали трошоците за куќен совет се плаќаат по сопственик или по број на станови?

Одговараат од Регулаторната комисија за домување...

Каде да може да поднесам жалба против управител на куќен совет?

Цело време добиваме различни пресметки за одржување. Eдна пресметка е за 52 стана, друга за 50, трета за 51 стана и последната пресметка е за 49 стана, а зградата има 57 станови...

Како да се справиме со станари кои не плаќаат за одржување, а живеат во стан на починат роднина?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Кој го контролира сервисирањето на лифтовите?

Одговара Горан Митревски од Државниот инспекторат за техничка инспекција...

Каде да се обратам за проблематично однесување на управител на зградата?

Го сменивме, но сè уште не ги враќа средствата, дури и новиот управител ништо не може да направи. Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за домување...

Живеам во зграда каде куќниот совет е само на документ. Сега бараат пари за две години од куќен совет. Кои се нашите права и дали може да не тужат ако не платиме?

Живеам во зграда каде куќниот совет е само на документ. Две години немаме лифт. Има амбуланта каде си доаѓаат болни од Ковид-19 и никој ништо не прави. Сега бараат пари за две години од куќен совет. Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за домување...

Тагови

22 март 2022

Нашите простории се од надворешната страна на зградата. Од некој стан ни тече вода. Каде да се обратиме?

Станарите над нашите простории велат дека дефектот не е од нивните станови. Од фирмата управител ни рекоа не се надлежни. Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за домување...