fbpx

Правда

Како може да се промени одлука за старателство над дете во спогодбен развод?

Според Законот за семејство судот одлучува по барање на еден од родителите за измена на судската одлука со кое детето се доверува на грижа и воспитување кај едниот родител.....

Во кој рок треба Апелационен суд да донесе и изработи пресуда за зголемување на издршка на дете?

Како може да се промени одлука за старателство над дете во спогодбен развод?

Според Законот за семејство судот одлучува по барање на еден од родителите за измена на судската одлука со кое детето се доверува на грижа и воспитување кај едниот родител.....

Во кој рок треба Апелационен суд да донесе и изработи пресуда за зголемување на издршка на дете?

Во кој рок треба Апелационен суд да донесе и изработи пресуда за зголемување на издршка на дете?

Општ рок во кој второстепените судови одлучуваат е три месеци, а во посложени случаи може да се одлучи и во рок од шест месеци.....

Што значат измените на Законот за облигациони односи за застарувањето на побарувањата?

Што значат измените на Законот за облигациони односи за застарувањето на побарувањата?

Навистина законските измени на Законот за облигациони односи во изминатата речиси година дена создадоа навистина недоразбирања и противречности како за граѓаните така и за надлежните институции што се занимаваат со присилната наплата и со одлуките поврзани со тоа...

zosto studentskoto organiziranje e vazno za opstestvoto featured

Зошто студентското организирање е важно за општеството?

Студентското организирање е навистина многу важно за општеството бидејќи студентите овде треба да се чувствуваат сплотени во тоа...

dali postoi apatija megu studentite featured

Дали постои апатија меѓу студентите?

Апатијата за жал е присутна помеѓу студентите. Тоа е можеби и од причина што знаеме дека се соочуваме со големи предизвици во нашето општество и многу од нив се токму во високото образование. Веројатно студентите понекогаш длабоко се разочаруваат и поради тоа не сакаат да реагираат...

kolku e prisutna korupcijata vo akademskata zaednica featured

Колку е присутна корупцијата во академската заедница?

Корупцијата знаеме дека е присутна во секоја пора од нашето општество, па така е присутна и тука. Но, тоа што мене ме загрижува е фактот дека студентите не ја пријавуваат, што можеби извира од нивното непознавање на корупцијата, а можеби и не знаат каде да се обратат...

kade i do koi institucii moze da reagira studentskiot pravobranitel po odredena prijava featured

Каде и до кои институции може да реагира студентскиот правобранител по одредена пријава?

Зависно од тоа каков е случајот, студентскиот правобранител може да се обрати до институциите и да соработува со нив за да му дадат поткрепа на неговиот извештај или случај...

Тагови

17 март 2024 0

Дали студентите знаат за оваа институција? Дали реагираат и за што најчесто?

Сѐ повеќе и повеќе имаме реакции што доаѓаат од студентите. Така што, имам сѐ повеќе и повеќе претставки коишто бараат големо внимание...

17 март 2024 0

На кој начин може да се реагира кај студентскиот правобранител?

Кај студентскиот правобранител може да се реагира со тоа што студентот којшто смета дека му е прекршено некое право или има некаква ситуација во којашто тој бил угнетен од страна на единицата на универзитетот...

17 март 2024 0

Кои овластувања ги има студентскиот правобранител?

Студентскиот правобранител има овластување да посредува во спорови помеѓу единиците и студентите, помеѓу универзитетот и студентите...

11 март 2024 0

Која е задачата на студентскиот правобранител?

Студентскиот правобранител е позиција воведена во 2018 година, со новиот Закон за високо образование...

26 февруари 2024 0

Дали лице кое е оштетено или член од семејството може да побара препис од записник од МВР?

Согласно Правилникот за начинот на вршење на полициските работи, член 60 „полицискиот службеник кој ја примил пријавата по поднесено писмено барање од страна на подносителот на пријавата му дава примерок од изготвениот записник за примање на пријава“...