fbpx

Домување

Дали за сервис и поправка на гаражна врата во зграда плаќаат сите станари или само сопственици на паркинг места?

Согласно член 16 од Законот за домување со посебните заеднички делови управуваат сопствениците на посебните делови на кои им припаѓаат овие заеднички делови и ги поднесуваат сите потребни трошоци за тие делови, во зависност од големината посебните делови...

dali za servis i popravka na garazna vrata vo zgrada plakaat site stanari ili samo sopstvenici na parking mesta featured

Дали за сервис и поправка на гаражна врата во зграда плаќаат сите станари или само сопственици на паркинг места?

Согласно член 16 од Законот за домување со посебните заеднички делови управуваат сопствениците на посебните делови на кои им припаѓаат овие заеднички делови и ги поднесуваат сите потребни трошоци за тие делови, во зависност од големината посебните делови...

koja e postapkata za promena na fasada na stanben objekt i prodolzuvanje na terasa featured

Која е постапката за промена на фасада на станбен објект и продолжување на тераса?

Како што знаеме, со оглед на тоа што фасадата е заеднички градежен елемент за промена на истата, во смисла на промена на фасада од аспект на топлотна изолација или слично без промена на изглед потребна е одлука од најмалку 51% од вкупниот број на сопственици на посебни делови...

dali za ostetena fasada na zgrada treba da platat site stanari ili samo onie koi ziveat na taa strana od zgradata featured

Дали за оштетена фасада на зграда треба да платат сите станари или само оние кои живеат на таа страна од зградата?

Оваа проблематика е регулирана со Договорот за взаемни односи кој меѓу другото го опфаќа одржувањето на безбедноста и употребливоста на посебните делови и зградата како целина, како и естетскиот изглед. Тој договор го донесуваат сопствениците на посебните делови...

upravitelot ne go poprava liftot kako sto treba i sekoja se rasipuva kade da se obratime featured

Управителот не го поправа лифтот како што треба и секоја се расипува. Каде да се обратиме?

Овде не знаеме дали изборот на одржувачот на лифтовите го извршиле станарите или го овластиле управителот...

dali stanar moze da postavi klima bilo kade vo zgradata featured

Дали станар може да постави клима било каде во зградата?

Во зависност од конкретната ситуација, постојат два начини за регулирање на ваквиот проблем. Кај новите градби согласно законот, во проектите е дефинирана местоположбата на фасадите за поставување на клима уреди...

dali sopstvenik na tri stana vo edna zgrada treba za sekoj stan posebno da plaka za kuken sovet featured

Дали сопственик на три стана во една зграда треба за секој стан посебно да плаќа за куќен совет?

Ако становите се на три имотни листа и претставуваат посебна функционална градежна целина, тогаш се плаќа за секој одделно. За резервниот фонд, секако се плаќа од метар квадратен...

dali site sopstvenici na posebni delovi treba da se soglasat za da se postavi video nadzor vo zgradata featured

Дали сите сопственици на посебни делови треба да се согласат за да се постави видео надзор во зградата?

Видео надзор се поставува доколку има потреба од заштита на животот и здравјето на станарите...

Тагови

20 декември 2023

Како се делат трошоците за одржување и поправка на лифт, покрив, фасада?

Станбените згради освен од посебните делови се состојат од заеднички делови, заеднички градежни елементи, заеднички инсталации. Ќе спомнеме што се заеднички градежни елементи, заеднички делови, заеднички инсталации...

20 декември 2023

Кој раководи со средствата од резервниот фонд за одржување на зградата?

Средствата од резервниот фонд се раководат од управителот кој е должен да обезбеди сите уплати на сопствениците на посебните делови од резервниот фонд да се евидентираат сметководствено од посебна сметка и да бидат одвоени од сметките на управителот...

20 декември 2023

Како се регулира начинот на формирање и трошење на резервен фонд?

Ова е интересно прашање, бидејќи имаме премногу случаи кога граѓаните се јавуваат...

20 декември 2023

Дали може да се вршат градежни работи во станови за време на неработни денови и празници?

Правилникот за норми и стандарди во домувањето во станбени згради не го забранува, што значи се што не е забрането е дозволено, доколку со договорот за заемни односи не е поинаку уредено...

20 декември 2023

Каде да се обратиме ако соседот не се придржува до времето определено за градежни работи?

Во случај кога некој од сопствениците на стан вршат занаетчиски работи или реновирање не се придржува кон одредениот термин за реновирање...

20 декември 2023

Во кој период од денот може да се вршат градежни работи во стан?

Куќниот ред се донесува согласно Правилникот за норми и стандарди во домувањето во станбени згради...