fbpx

Домување

Дали сите сопственици на посебни делови треба да се согласат за да се постави видео надзор во зградата?

Видео надзор се поставува доколку има потреба од заштита на животот и здравјето на станарите...

dali site sopstvenici na posebni delovi treba da se soglasat za da se postavi video nadzor vo zgradata featured

Дали сите сопственици на посебни делови треба да се согласат за да се постави видео надзор во зградата?

Видео надзор се поставува доколку има потреба од заштита на животот и здравјето на станарите...

kako se delat trosocite za odrzuvanje i popravka na lift pokriv fasada featured

Како се делат трошоците за одржување и поправка на лифт, покрив, фасада?

Станбените згради освен од посебните делови се состојат од заеднички делови, заеднички градежни елементи, заеднички инсталации. Ќе спомнеме што се заеднички градежни елементи, заеднички делови, заеднички инсталации...

koj rakovodi so sredstvata od rezervniot fond za odrzuvanje na zgradata featured

Кој раководи со средствата од резервниот фонд за одржување на зградата?

Средствата од резервниот фонд се раководат од управителот кој е должен да обезбеди сите уплати на сопствениците на посебните делови од резервниот фонд да се евидентираат сметководствено од посебна сметка и да бидат одвоени од сметките на управителот...

kako se regulira nacinot na formiranje i trosenje na rezerven fond featured

Како се регулира начинот на формирање и трошење на резервен фонд?

Ова е интересно прашање, бидејќи имаме премногу случаи кога граѓаните се јавуваат...

dali moze da se vrsat gradezni raboti vo stanovi za vreme na nerabotni denovi i praznici featured

Дали може да се вршат градежни работи во станови за време на неработни денови и празници?

Правилникот за норми и стандарди во домувањето во станбени згради не го забранува, што значи се што не е забрането е дозволено, доколку со договорот за заемни односи не е поинаку уредено...

kade da se obratime ako sosedot ne se pridrzuva do vremeto opredeleno za gradezni raboti featured

Каде да се обратиме ако соседот не се придржува до времето определено за градежни работи?

Во случај кога некој од сопствениците на стан вршат занаетчиски работи или реновирање не се придржува кон одредениот термин за реновирање...

vo koj period od denot moze da se vrsat gradezni raboti vo stan featured

Во кој период од денот може да се вршат градежни работи во стан?

Куќниот ред се донесува согласно Правилникот за норми и стандарди во домувањето во станбени згради...

Тагови

03 октомври 2023

Која институција дава и одзема корисничко право на земјиште?

На четири семејства ни е одземено корисничкото право на земјиштето под објектот во кој живееме. Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

03 октомври 2023

Како да се наплати долг на станар кој не плаќа за одржување на зграда во која живее?

Даден е на суд. Вика дека зема 10.000 денари пензија и не може да го плати долгот, а знаеме дека зема плус и пензија од друга земја. Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.  Законот за извршување во членот 116 ги предвидел основите за изземање од извршување, додека во членот 117 ги .....

12 јуни 2023

Каде да се обратиме за нелегална доградба во заедничкиот двор од зградата?

Живеам во станбена зграда. Дел од комшиите без наше знаење од изградиле доградба во заедничкиот двор кои е приватизиран и сите имаме идеален дел. Во општината нема градежен инспектор. Каде да се обратиме? Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

09 мај 2023

Дали граѓаните може да пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство непријатна миризба од ресторани во нивната зграда?

 Одговара Николче Бабовски од Агенцијата за храна и ветеринарство...

30 март 2023

Каде да се обратиме за проблеми со цевка од парно греење?

 Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за домување...