fbpx

Дали може да се вршат градежни работи во станови за време на неработни денови и празници?

Одговара Башким Алили од Регулаторната комисија за домување.

Правилникот за норми и стандарди во домувањето во станбени згради не го забранува, што значи се што не е забрането е дозволено, доколку со договорот за заемни односи не е поинаку уредено.