Тагови

Таг: празници

Дали лицата со намалена работна способност е дозволено да работат за викенди и празници?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Кој одредува колку се плаќа работа на празник и работа за време на викенд?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали во тринаесетта плата се пресметуваат часовите работени на викенди и празници?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална...

Каде да се обратиме за агенцијата преку која работиме да ни исплати трета смена и празници?

Преку „Мотив плус агенција“ работиме 15 месеци.  Трета смена и празници не ни се плаќаат....

Дали на работникот во фирма каде за празници се работи за тој ден му следува еден слободен ден?

Ме интересира во фирма каде за празници се работи и нормално се плаќа работникот за тој ден (празник), а не...

Дали смее работодавачот во замена за дневница за работа на празник на работникот да му даде слободен ден?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на...