Работнички права

Дали додатокот за стаж влегува во платата?

Одговара Љуљзим Фаризи од Државниот инспекторат за труд...

Дали додатокот за стаж влегува во платата?

Одговара Љуљзим Фаризи од Државниот инспекторат за труд...

Дали следува дупла дневница за работа во недела ако фирмата отсекогаш работела и викенди?

Одговара Љуљзим Фаризи од Државниот инспекторат за труд...

Дали ми следува 13-та плата со 150 часови прекувремена работа?

Одговара Љуљзим Фаризи од Државниот инспекторат за труд...

Дали со договор на дело следува годишен одмор?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали ако работодавачот во последен момент налага да се работи во сабота и го одбиеш има право да те отпушти?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали на лице со инвалидитет вработено со скратено работно време мора да му плаќа целосна плата?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Каде да се обратам доколку работодавачот не сака да ми исплати плата, а имам М1 и М2 образец како и договор за работа?

Одговара Maja Паптолеска од Министерството за труд и социјална политика...

Тагови

11 март 2022

Зошто доцнат парите за породилно отсуство?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

10 март 2022

Ако фирмата го платила данокот за мојот договор, треба ли јас да плаќам нешто?

Имам фриленс договор како надворешен соработник со фирма од странство. Во договорот пишува дека фирмата го плаќа данокот за хонорарот. Секој месец добивам и фактура во која е наведено колку изнесува целокупната плата и дека 24% од истата е за данок...

10 март 2022

Дали управител кој е основач на фирма во која нема вработени може да оствари право на технолошки вишок?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...