fbpx

Работнички права

Дали вработен со повеќе операции има право на материјална помош?

Според општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството...

dali vraboten so poveke operacii ima pravo na materijalna pomos featured

Дали вработен со повеќе операции има право на материјална помош?

Според општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството...

dali mi sleduva 30 dena odmor pred da odam vo penzija featured

Дали ми следува 30 дена одмор пред да одам во пензија?

Според Законот за работните односи годишниот одмор по правило се користи во текот на календарската година...

rabotam vo firma vo industriskata zona vo tetovo nemame zemeno plata dva meseci kade da se obratime featured

Работам во фирма во индустриската зона во Тетово. Немаме земено плата два месеци. Каде да се обратиме?

Работодавачот е должен на работниците да им исплати плата на начин утврден со закон...

se sto treba da znaete za boleduvanjeto i isplatata na nadomestok na plata featured

Сè што треба да знаете за боледувањето и исплатата на надоместок на плата

Осигуреното лице има право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда, како и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство, под услов ако се работи за осигурено лице кое има засновано постојан работен однос...

dali paricniot nadomestok za telesno ostetuvanje spaga vo grupata na poseben dodatok ili ne featured

Дали паричниот надоместок за телесно оштетување спаѓа во групата на посебен додаток или не?

Телесното оштетување е само по себе како додаток за телесно оштетување и не спаѓа во групата на посебен додаток...

dali sleduva nadomest za kerkata od firmata kade sto pocinatiot roditel bil osiguren na opredeleno vreme featured

Дали следува надомест за ќерката од фирмата каде што починатиот родител бил осигурен на определено време?

Согласно законот не се прави разлика дали работникот бил осигурен на определено или неопределено време следува надоместок за починат родител...

dali moze lekarskata komora da izdade licenca za rabota na specijalist za koj nema dejnost vo javnata zdravstvena ustanova kade sto rabot featured

Дали може Лекарската комора да издаде лиценца за работа на специјалист за кој нема дејност во јавната здравствена установа каде што работи?

Ние не можеме да ги условуваме докторите коишто се по општа медицина околу тоа каква специјализација ќе земат – дали е тоа државна или приватна. Државната специјализација се подразбира дека ја дава здравствената установа и истата ја плаќа...

Тагови

22 декември 2023

Дали вработен во јавна здравствена установа може да работи истовремено и во приватна здравствена установа?

Секое лице коешто е вработено независно дали е доктор, медицинска сестра или техничар има право да работи во друга приватна здравствена установа, доколку неговата матична установа склучи меѓусебен договор со ПЗУ...

20 декември 2023

Дали лице кое е вработено со полно работно време смее дополнително да работи на друго место?

Во Законот за работните односи е уредено дополнителното работење на работниците...

20 декември 2023

Дали при нега на болно дете до три години од 7 или 14 дена се крати плата и кој ги исплаќа средствата?

Нега на болно дете до три годишна возраст исплаќа Фондот од првиот ден, во висина од 70% од утврдената основица на плата...

20 декември 2023

Дали за повреда стекната на работно место боледувањето треба да биде исплатено 100%?

Да, се исплаќа 100% со тоа што до 30 дена го утврдува и исплаќа работодавачот, а над 30 дена го исплаќа Фондот...

13 декември 2023

До кога треба да се исплати К-15?

Правото на К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, а од годинава регрес за годишен одмор ќе добијат и сите вработени во јавниот сектор...