Работнички права

Дали јавно општинско претпријатие може да го смени начинот на пресметување на плата?

Одговара Зоран Василевски од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

Дали во случај на смрт приватна фирма исплаќа дополнителна приход?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали при откажување на договор за вработување на вработениот му следува испратнина?

 И дали може да го искористи стариот одмор? Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Кои документи се потребни за работа со скратено работно време?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали со договор на дело може да се ангажира странско лице?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Сè што треба да знаете за К-15

На овие прашања ни одговори Весна Кочовска, инспектор за труд во пензија...

Дали има казни за работодавачите што нема да исплатат К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

Тагови

22 декември 2022

Дали некои фирми имаат ослободување од плаќање К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

22 декември 2022

Каде да се обратам ако не ми исплатат К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

22 декември 2022

До кога работодавците треба да исплатат К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

22 декември 2022

Колку изнесува минималниот, а колку највисокиот К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

22 декември 2022

Дали на вработените во државна администрација им следува К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

22 декември 2022

Кој услов треба да го исполнува работникот за да му следува К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...