Работнички права

Дали со договор на дело следува годишен одмор?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали со договор на дело следува годишен одмор?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали ако работодавачот во последен момент налага да се работи во сабота и го одбиеш има право да те отпушти?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали на лице со инвалидитет вработено со скратено работно време мора да му плаќа целосна плата?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Каде да се обратам доколку работодавачот не сака да ми исплати плата, а имам М1 и М2 образец како и договор за работа?

Одговара Maja Паптолеска од Министерството за труд и социјална политика...

Како се одвива исплатата за боледување на пациентите болни од Ковид-19?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

После колку месеци непрекинато боледување ми следува една плата од работодавачот?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Кога може да се отвори породилното отсуство кај матичниот лекар?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Тагови

10 март 2022

Ако фирмата го платила данокот за мојот договор, треба ли јас да плаќам нешто?

Имам фриленс договор како надворешен соработник со фирма од странство. Во договорот пишува дека фирмата го плаќа данокот за хонорарот. Секој месец добивам и фактура во која е наведено колку изнесува целокупната плата и дека 24% од истата е за данок...

10 март 2022

Дали управител кој е основач на фирма во која нема вработени може да оствари право на технолошки вишок?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...

24 февруари 2022

Дали скратеното работно време се одредува за стално или може да биде прекинато?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна способност...

24 февруари 2022

Кои се условите за добивање на инвалидска пензија?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна способност...