Работнички права

Дали може додека сум на трудничко боледување на мое место да се вработи друг на неопределено време, a јас да бидам распоредена на друго место?

Одговара Даниела Стефановска од Државниот инспекторат за труд...

Колку често се злоупотребува членот 82 од Законот за работни односи односно се користи прекршување на работен ред и дисциплина како изговор за отказ?

Одговара Даниела Стефановска од Државниот инспекторат за труд...

Каде да се обратам ако не ми дадат јубилејна награда од Македонски железници за 30 години стаж?

Одговара Даниела Стефановска од Државниот инспекторат за труд...

Ако фирмата e под стечај и е избришана од Централен регистар каде да се обратиме за неисплатени плати?

Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за труд...

Зошто во државните институции не се плаќа кога се работи во недела?

Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за труд...

Дали ни следува К-15 ако во фирмата сме две години ама потпишуваме договор секој месец?

На 8 јуни нè префрлија во друга фирма. Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за труд...

Дали има основ за тужба во случај да не се прими вакцина против Ковид-19?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

Тагови

14 декември 2021

Колку време пред да ми даде отказ работодавецот е должен да ме извести?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

14 декември 2021

Што да направам доколку работодавачот не ме одјави иако отказот е навремено најавен?

Одговара Ина Џугуманова од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

03 декември 2021

Колку денови одмор му следуваат на лице над 60 години возраст?

Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за труд...

21 ноември 2021

Каква е постапката за започнување со волонтерска работа?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика...