Работнички права

Дали на вработен на определено во државна администрација му следува надоместок за смрт на родител?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

Дали на вработен на определено во државна администрација му следува надоместок за смрт на родител?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

Дали на работничка што е на патолошка бременост и следува плата во цел износ?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Дали смеат да ме отпуштат додека сум на боледување?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали во минималната плата од 18.000 денари се пресметани и прекувремената работа и работата за време на празници и викенди?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали ми следува регрес за годишен одмор за 2021 година ако на 4 јуни ми почнало породилното отсуство?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали по неплатен одмор може да се користи годишен одмор од следната година?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали може по породилното отсуство првата плата да ми биде намалена?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници...

Тагови

20 јуни 2022

Дали додатокот за стаж влегува во платата?

Одговара Љуљзим Фаризи од Државниот инспекторат за труд...

20 јуни 2022

Дали ми следува 13-та плата со 150 часови прекувремена работа?

Одговара Љуљзим Фаризи од Државниот инспекторат за труд...