fbpx

Како да се заштитиме од фишинг измама?

Одговара Горан Јанкоски од Народната банка на Република Северна Македонија.

Како да се заштитиме од фишингот? Пред се значи треба да сме свесни да го препознаеме значи од таму и овие видеа да се зајакне финансиската едукација на граѓаните. Треба да знаеме да го препознаеме. Дали пораката предизвикува некоја емоција кога ќе ја добиеме? Дали доаѓа од вообичаена адреса со која банката комуницира со нас? Дали има линк во пораката? Сите тие податоци треба да ги користат ние да го препознаеме дали пораката е фишинг или не? Дополнително на ова треба да знаеме дека се користи мултифакторска верификација, значи да ги зајакнеме безбедносните персонални лични стандарди и како граѓани и второ на нашите уреди да  користиме софтвер од реномирани и редовно да го ажурираме софтверот од реномиран антивирус производител.