fbpx

Каде да се обратиме ако соседот не се придржува до времето определено за градежни работи?

Одговара Башким Алили од Регулаторната комисија за домување.

Во случај кога некој од сопствениците на стан вршат занаетчиски работи или реновирање не се придржува кон одредениот термин за реновирање односно за од одмор од 15 до 17 часот и 22 до 8 часот наутро и ако тогаш ги нарушува редот и мирот другите сопственици кои се оштетени на некој начин им се нарушени редот и мирот треба да пријават во органот кој е надлежен за одржување на редот и мирот.