fbpx

Дали сите сопственици на посебни делови треба да се согласат за да се постави видео надзор во зградата?

Одговара Башким Алили од Регулаторната комисија за домување.

Видео надзор се поставува доколку има потреба од заштита на животот и здравјето на станарите, заштита на сопственоста на заедничките делови и контрола на влегувањето и излегувањето на влезот од станбената зграда и тогаш може да се поставува видео надзор, но по претходна писмена изјава за согласност од најмалку 70% од вкупниот број на сопствениците, но сето тоа во согласност со прописите за заштита на личните податоци.