fbpx

Дали сопственик на три стана во една зграда треба за секој стан посебно да плаќа за куќен совет?

Одговара Љупчо Довичински од Регулаторната комисија за домување.

Ако становите се на три имотни листа и претставуваат посебна функционална градежна целина, тогаш се плаќа за секој одделно. За резервниот фонд, секако се плаќа од метар квадратен.