Правда

Дали внуците може да ја наследат пензијата од бабата или дедото?

Дали едно од моите деца би можело да ја наследи пензијата на дедото, односно да ја наследи пензијата на мојот татко после неговата смрт? Јас сум самохрана мајка со три деца...

Дали внуците може да ја наследат пензијата од бабата или дедото?

Дали едно од моите деца би можело да ја наследи пензијата на дедото, односно да ја наследи пензијата на мојот татко после неговата смрт? Јас сум самохрана мајка со три деца...

Дали за куќа која не е легализирана треба да се поднесе оставинска постапка?

Одговара Бојана Божиновска Силјановска од Македонското здружение на млади правници...

Како се врши увид во бараната информација откако ќе се поднесе барање за пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...

Дали катастар може да ги дава моите лични податоци на други субјекти?

...

За колку време застарува дело од осигурителна компанија во кое треба да се исплати долг земен од трето лице како оштета од сообраќајна несреќа?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

Колку време по смртта на лицето може да се отвори тестаментот?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници...

Како се прави физичка делба на имот со роднини во странство кои не планираат да дојдат?

Одговара Бојана Божиновска Силјановска од Македонското здружение на млади правници...

Тагови

23 јули 2021

Кој суд ги работи предметите за оставинска постапка?

Одговара Бојана Божиновска Силјановска од Македонското здружение на млади правници...