Правда

Дали ако куќата е позади друга куќа, имам законско право на отстапување на простор за влез?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Дали ако куќата е позади друга куќа, имам законско право на отстапување на простор за влез?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Како се распределува имотот по смртта на брачниот партнер?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Дали доколку жртва на семејно насилство е без приходи може да добие бесплатна правна помош?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

Како може да ми помогне Хелсиншкиот комитет за човекови права во случај на семејно насилство?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

Дали може извршител на лице со минимална пензија долгот од 7 000 денари од 2010 година да го направи 20 000 денари? Дали е ова застарено дело?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

Дали ако ги имам подмирено ратите од договорот со ЕВН, по неколку години може пак да ми бараат да склучам нова спогодба за истиот долг?

Одговара Вјоса Селими од ЕВН...

Дали за патување во странство на седумгодишно дете е потребна согласност и од двајцата родители?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи (МВР)...

Тагови

28 октомври 2021

Како се прави исправка на грешка во документи за легализација и дали се наплаќа постапката?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

07 октомври 2021

Во кои случаи наследникот нема право на наследство иако починатиот не оставил тестамент?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

07 октомври 2021

Како може да добијам информации за продадена парцела без потпис од сите сопственици?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

07 октомври 2021

Дали имот по смртта на родителите може да припадне само на едното дете?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

24 септември 2021

Дали застарен долг се простува или се отплаќа на рати?

Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје...