Правда

Дали говорот на омраза е кривично дело во Македонија? И ако е, какви се казните?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и комуникации...

Дали говорот на омраза е кривично дело во Македонија? И ако е, какви се казните?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и комуникации...

Со кои закони се регулира говорот на омраза во Македонија?

 Одговара проф. Марина Тунева, експерт за медиуми и комуникации...

Како се води постапката за заштита од дискриминација пред КСЗД?

 Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација...

Која е разликата помеѓу постапката за заштита од дискриминација на КСЗД и судската постапка?

 Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација...

Дали може да се снимаат полицајци на јавен простор додека се на должност на јавни настани?

 Како новинари често се наоѓаме во конфликтни ситуации со полициските службеници. Сакам да прашам дали полицајците може да се снимаат на јавен простор во смисла кога се одржуваат протести и други јавни настани? Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

При утврдена дискриминација што се презема за да се отстрани истата?

 Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација...

Како може да се побара заштита од Комисија за спречување и заштита од дискриминација?

 Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација...

Тагови

02 ноември 2022

Дали портал може да користи моја фотографија без моја дозвола?

 Одговара Емилија Гиноска од Агенцијата за заштита на лични податоци...

20 јуни 2022

Дали судија смее само до адвокатот на е-маил да достави покана за рочиште, а потоа и одлука?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

10 април 2022

Кој може да патентира производ или идеја?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади правници...