Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Кој ден се плаќа како празник ако работите во недела на 23 октомври или во понеделник на 24 октомври?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Кој ден се плаќа како празник ако работите во недела на 23 октомври или во понеделник на 24 октомври?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали постои начин работодавачите да го избегнат давањето отпремнина при одење во редовна пензија?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали ми следува тринаесетта плата ако сум бил/а на принуден одмор?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали може работодавачот да го одјави работникот пред истекот на отказниот рок?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали законот за застарување на неплатен долг за електрична енергија по една година e уште во сила?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

Дали на вработен на определено во државна администрација му следува надоместок за смрт на родител?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

Дали на работничка што е на патолошка бременост и следува плата во цел износ?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Тагови

14 јули 2022

Дали смеат да ме отпуштат додека сум на боледување?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

14 јули 2022

Дали може по породилното отсуство првата плата да ми биде намалена?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници...