Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Сè што треба да знаете за К-15

На овие прашања ни одговори Весна Кочовска, инспектор за труд во пензија...

Сè што треба да знаете за К-15

На овие прашања ни одговори Весна Кочовска, инспектор за труд во пензија...

Дали има казни за работодавачите што нема да исплатат К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

Дали некои фирми имаат ослободување од плаќање К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

Каде да се обратам ако не ми исплатат К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

До кога работодавците треба да исплатат К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

Колку изнесува минималниот, а колку највисокиот К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

Дали на вработените во државна администрација им следува К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

Тагови

22 декември 2022

Кој услов треба да го исполнува работникот за да му следува К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во пензија...

15 ноември 2022

Кој ден се плаќа како празник ако работите во недела на 23 октомври или во понеделник на 24 октомври?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

15 ноември 2022

Дали постои начин работодавачите да го избегнат давањето отпремнина при одење во редовна пензија?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

15 ноември 2022

Дали ми следува тринаесетта плата ако сум бил/а на принуден одмор?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

15 ноември 2022

Дали може работодавачот да го одјави работникот пред истекот на отказниот рок?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

15 ноември 2022

Дали законот за застарување на неплатен долг за електрична енергија по една година e уште во сила?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...