fbpx

Дали следува надомест за ќерката од фирмата каде што починатиот родител бил осигурен на определено време?

Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика.

Согласно законот не се прави разлика дали работникот бил осигурен на определено или неопределено време следува надоместок за починат родител.