fbpx

Дали паричниот надоместок за телесно оштетување спаѓа во групата на посебен додаток или не?

Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика.

Телесното оштетување е само по себе како додаток за телесно оштетување и не спаѓа во групата на посебен додаток.