Здравство

Дали лицата кои се вакцинирани против Ковид-19, а не прележале може да донираат крвна плазма?

Одговараат од Институтот за трансфузиона медицина...

Дали крводарителите кои имаат дарувано крв повеќе од 35 пати се ослободени од плаќање на стоматолошки услуги?

Одговараат од Министерството за здравство...

Дали лицата кои се вакцинирани против Ковид-19 може да даруваат крв?

Одговараат од Институтот за трансфузиона медицина...

Која е постапката за отворање на приватна аптека во соработка со ФЗОМ?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Колку се наплаќа прегледот кај матичен гинеколог за осигуреничките на товар на ФЗОРСМ?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Како се одвива исплатата за боледување на пациентите болни од Ковид-19?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Дали се рефундираат само лекови што се на позитивната листа и колку проценти од сумата се рефундира?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Тагови

11 март 2022

Зошто доцнат парите за породилно отсуство?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

08 март 2022

Колку пати треба да се дарува крв за да се добие ослободување од плаќање партиципација во јавното здравство?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...

08 март 2022

Колку време по прележување на Ковид-19 може да се дарува крв?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...

08 март 2022

Колку дарувања на крв се остварија во минатата пандемиска година?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...