Здравство

Колку се наплаќа прегледот кај матичен гинеколог за осигуреничките на товар на ФЗОРСМ?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Како се одвива исплатата за боледување на пациентите болни од Ковид-19?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Дали се рефундираат само лекови што се на позитивната листа и колку проценти од сумата се рефундира?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

После колку месеци непрекинато боледување ми следува една плата од работодавачот?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Кога може да се отвори породилното отсуство кај матичниот лекар?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Зошто доцнат парите за породилно отсуство?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Колку пати треба да се дарува крв за да се добие ослободување од плаќање партиципација во јавното здравство?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...

Тагови

08 март 2022

Колку време по прележување на Ковид-19 може да се дарува крв?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...

08 март 2022

Колку дарувања на крв се остварија во минатата пандемиска година?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...

08 март 2022

Колку пати годишно може да се дарува крв и дали има врска полот?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...

08 март 2022

Кој може да биде крводарител?

Одговара д-р Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина...

23 февруари 2022

Каква е постапката за рефундација на лекот Клексан (Clexane)?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...