Здравство

Кој во Брзата помош одлучува кој пациент има приоритет?

...

Дали постои законска пречка да добијам приоритетен упат доколку докторот нема термин?

...

Кога ќе почне да функционира универзалната линија за помош?

...

Со колку возила располага Брза помош?

...

Зошто Брза помош не доаѓа за лица над 60 години?

...

Дали невработениот сопружник осигурен преку лице со минимална пензија е ослободен од партиципација за болничко лекување?

...

Дали работодавачот е должен да го префрли работникот на друго работно место ако има лекарска препорака?

...

Тагови