Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Kако се пресметува износот на инвалидската пензија?

Одговараат од Комисијата за оцена на работна способност...

Kако се пресметува износот на инвалидската пензија?

Одговараат од Комисијата за оцена на работна способност...

Дали доколку ме одбијат за инвалидска пензија ќе ми престане и скратеното работно време, ако поминал рокот за поднесување документи за негово продолжување?

Одговараат од Комисијата за оцена на работна способност...

Дали следува паричен надоместок за нега за единаесетгодишно дете со аутизам?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална политика...

Колку години треба да наполнам за да ми следува надомест за технолошки вишок до пензија?

Имам 60 години и 20 години стаж. Користев 4 месеци технолошки, потоа во истата фирма бев вработен уште пет години. Одговара Мина Јакимовска од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...

Дали ми следува инвалидска пензија како основач на фирма со 25 проценти удел?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Јас и сопругата не сме вработени и имаме три малолетни деца. Дали ни следува некаква помош?

...

После колку месеци непрекинато боледување ми следува една плата од работодавачот?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Тагови

24 февруари 2022

Кои се условите за добивање на инвалидска пензија?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна способност...

16 февруари 2022

Дали има законски утврден минимален износ за издршка на дете?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

01 февруари 2022

Колку време најдолго може да се остане во шелтер центар?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

21 јануари 2022

Дали на невработените лица кои учествуваат во обуките на Агенција за вработување им следува паричен надоместок?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...

29 декември 2021

Дали лице со пријавено половина работно време ќе има реперкусии за пензијата?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика...