Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Дали е безбедно купување лекови преку Интернет?

Одговараат од Агенцијата за лекови и медицински средства...

Дали е безбедно купување лекови преку Интернет?

Одговараат од Агенцијата за лекови и медицински средства...

Сè што треба да знаете за надоместот за пренос и дистрибуција на струја

Со одлуката за цената на електрична енергија на Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ), која влезе во сила на 01.07.2022 година, се издвои ставката за надомест за пренос и дистрибуција за потрошена електрична енергија и за корисниците домаќинства, кои се снабдуваат со електрична енергија на регулиран пазар...

Имав смртен случај во семејството. Дали ми следуваат слободни денови надвор од годишниот одмор во ваков случај?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Дали може да бидам осигурен и во Македонија и во друга држава?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Како да постапам ако работодавачот често ме навредува?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Колку часа е дозволено да се работи хонорарно?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Колку е потребно сексуалното образование и во основните училишта?

 Одговара проф. д-р. Глигор Тофоски претседател на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари...

Тагови

Кога треба да се започне со редовни гинеколошки прегледи?

 Одговара проф. д-р. Глигор Тофоски претседател на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари...

Кои видови на контрацепција треба да ги препише гинеколог?

 Одговара проф. д-р. Глигор Тофоски претседател на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари...

Туристичката агенција не ни го овозможи она за што плативме. Каде да реагираме?

 Одговара Татјана Тасевска од Организацијата за заштита на потрошувачите...

Дали може да се побара зголемување на алиментација за дете?

 Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика...

Дали може да се плаќа алиментација на рака?

 Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика...

05 октомври 2022

Дали од вакцините може да се добие аутизам и други невролошки заболувања?

Одговара спец. д-р. Соња Ралева од поликлиниката „Бит Пазар“...