fbpx

Економија

Дали во сопствена фирма со еден вработен, по одењето во пензија може да се продолжи со работа во истата со договор на дело?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.  Лицата по исполнување на условите за старосна пензија понатаму можат да засноваат договор на дело односно да бидат хонорарно ангажирани...

dali vo sopstvena firma so eden vraboten po odenjeto vo penzija moze da se prodolzi so rabota vo istata so dogovor na delo featured

Дали во сопствена фирма со еден вработен, по одењето во пензија може да се продолжи со работа во истата со договор на дело?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.  Лицата по исполнување на условите за старосна пензија понатаму можат да засноваат договор на дело односно да бидат хонорарно ангажирани...

brzi krediti featured

Дали лицето за контакт во постапка за брз кредит е должно да го отплати долгот ако лицето што го земало не го плаќа?

Одговараат од Кредит Протект...

danok za nedviznini featured 1

Колку изнесува данокот ако физичко лице издава недвижен имот на друго физичко лице?

Одговараат од Управата за јавни приходи (УЈП)...

danok za izdavanje stan featured

Колку изнесува данокот за издавање стан?

Одговараат од Управата за јавни приходи (УЈП)...

koj e najgolemiot problem za naplata na danok na imot intro

Кој е најголемиот проблем за наплата на данок на имот?

Одговара Душица Перишиќ од Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС)...

kolku se vazni danocite intro

Колку се важни даноците?

Одговара Душица Перишиќ од Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС)...

kako se finansiraat edinicite na lokalnata samouprava intro

Како се финансираат единиците на локалната самоуправа?

Одговара Душица Перишиќ од Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС)...

Тагови

04 јули 2023

За што се користат парите од данокот на имот?

Одговара Душица Перишиќ од Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС)...

04 јули 2023

Зошто плаќаме данок на имот?

Одговара Душица Перишиќ од Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС)...

29 јуни 2023

Која е постапката за да се стане регистрационен агент?

Одговара Ленче Петрова – Киранџиска од Централниот регистар...

01 јуни 2023

Како може фирмите да ја добијат потребната документација за да конкурираат на тендер?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија...