Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Кои се условите за трајна инвалидска пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Како се стекнува право на семејна пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Која е процедурата за замена на регистарските таблички со ознака МК со НМК?

 Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Каква е процедурата за промена на личните документи во кои сè уште стои Република Македонија?

 Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

До кога треба да се сменат регистарските таблички со ознаки МК?

 Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали членовите на Државната комисија за спречување комисија треба да поднесат изјава за имотна состојба?

 Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување корупција...

Тагови

21 февруари 2023

Дали функционерите треба да ја пријавуваат секоја промена на имот и во кој рок?

 Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување корупција...

21 февруари 2023

Кои се функционери треба да поднесат изјава за имотна состојба?

 Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување корупција...

14 февруари 2023

Кој е рокот за поднесување на годишни сметки до Централен регистар?

 Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија...

27 декември 2022

Ми стигна сметка за вода од 5000 денари, а немам потрошено толку. Каде да реагирам?

 Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје...