fbpx

Дали за две неплатени сметки градинката има право да не го згрижи детето?

Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика.

За ова прашање ќе ве упатам да се обратите во градинката, бидејќи секоја градинка има правилник за внатрешна организација и за постапување и таму ќе го побарате одговорот. Директорката одговорно ќе ви каже дали во правилникот е наведено дали детето треба да го примаат или треба да ги подмират неподмирените долгови.