Тагови

Таг: деца

Дали од вакцините може да се добие аутизам и други невролошки заболувања?

Одговара спец. д-р. Соња Ралева од поликлиниката „Бит...

Кои се несаканите ефекти од вакцините?

Одговара спец. д-р. Соња Ралева од поликлиниката „Бит...

Зошто е важна вакцинацијата на децата?

Одговара спец. д-р. Соња Ралева од поликлиниката „Бит...

Дали следува паричен надоместок за нега за единаесетгодишно дете со аутизам?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали има законски утврден минимален износ за издршка на дете?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади...

Каде може да се пријави врсничко насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Каде да се реагира доколку е повредена приватноста на децата?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Што се случува со децата кога родителот не може да се грижи за нив поради насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Ако детето е во самоизолација дали тоа значи самоизолација и за другите членови во семејството?

Одговара д-р. Иринка Сотирова Бухова, директорка на Државниот санитарен и...