Тагови

Таг: поделба на имот

Како се распределува имотот по смртта на брачниот партнер?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Како се прави физичка делба на имот со роднини во странство кои не планираат да дојдат?

Одговара Бојана Божиновска Силјановска од Македонското здружение на млади...

На кој начин се врши физичка делба на имот и кои документи се потребни?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...