Тагови

Таг: волонтерска работа

Каква е постапката за започнување со волонтерска работа?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали сè уште е дозволена волонтерска работа со или без паричен надоместок во јавни институции?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...