Тагови

Таг: застарување на долг

Дали позајмицата од правно на физичко лице застарува?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади...