Тагови

Таг: барање за пристап

Како се врши увид во бараната информација откако ќе се поднесе барање за пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...