Тагови

Таг: бонус плата

Дали ми следува бонус плата доколку имам користено 21 ден отсуство, а тие денови се поради основ на обработени часови?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали на работниците им следува бонус плата за прекувремена работа над 150 часови?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на...