fbpx

Дали ми следува бонус плата доколку имам користено 21 ден отсуство, а тие денови се поради основ на обработени часови?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика.