Тагови

Таг: должник

Како да се утврди дали должникот има средства на сметката за да може да се направи извршувањето?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади...

Како да дознаам кој сум по ред за извршување ако должникот веќе исплаќа долг по налог на друг извршител?

Чекам да почне извршување на враќање на долг. Извршителот има дадено налог, меѓутоа лицето...