fbpx

Како да се утврди дали должникот има средства на сметката за да може да се направи извршувањето?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади правници