Тагови

Таг: извршители

Кадe да проверам колку сум должен на извршители?

Одговара Душица Нофитоска од Македонското здружение на млади...

Каде да проверам колку сум должен спрема извршители?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади...

Дали постои застареност на дело кое е во извршување? Дали долгот го наследуваат децата?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Дали и исплатата на долгови преку извршител е во мирување како плаќањата на кредитите?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Може ли од Македонска банка по 10 години да се добие барање за извршување без претходно известување?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Дали поради неисплатен потрошувачки кредит може да го изгубам станот?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Дали по смртта на родителите децата го наследуваат долгот кон извршителите?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Која постапка да се поведе за извршител кој не ја почитува законската задршка за минимална плата?

Одговара Александар Видиновски од Министерството за...

Дали поради неисплатен потрошувачки кредит можам да го изгубам станот?

Одговара Александар Видиновски од Министерството за...