Тагови

Таг: пензионерски домови

Кој и како ги поставува директорите на пензионерските домови?

Одговара Теодора Маријановска од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...

Дали лица кои не можат самостојно да се грижат за себе, имаат право на сместување во пензионерски домови?

Одговара Теодора Маријановска од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...