fbpx

Кој и како ги поставува директорите на пензионерските домови?

Одговара Теодора Маријановска од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија